26 березня 2019 року в ДНЗ «ХЦПТОСП» відбулося засідання педагогічної ради.
На порядку денному :
1. Виконання рішень попередньої педради. В.о директора НВР Царьова Є.С.
2.Методичний бенефіс «Психолого-педагогічні умови майстерної взаємодії в педагогічному спілкуванні». Заст. директора НМР Зінчук Г.В.
2.1.Етичні засади педагогічної взаємодії викладачів,майстрів виробничого навчання та здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Заступник директора НМР Зінчук Г.В.
2.2.Особистість вчителя як інструмент впливу в педагогічній взаємодії. Викладач Кандаурова Ніна Григорівна.
2.3.Характеристика перцептивної сторони педагогічного спілкування . Увага та уява педагога. Соціальний педагог Найибова Марина Леонідівна.
2.4.Способи комунікативного впливу ː переконування і навіювання. Вихователь гуртожитку Михальчук Оксана Миколаївна.
2.5.Стратегії взаємодії у спілкуванні як характеристика інтерактивного компонента педагогічної взаємодії. Вихователь гуртожитку Михайлюк Алла Вікторівна.
3.Про розподіл навчальної літератури в Центрі. Заст. директора НМР Зінчук Г.В.
4.Про стан підготовки до випускних кваліфікаційних екзаменів та підсумкової атестації учнів,усунення недоліків. Старший майстер Гаврілей Оксана Іванівна. Старший майстер Поліщук Любов Дем’янівна.
5. Обговорення кандидатур на видачу дипломів з відзнакою. Заступник директора з НР Єременко І.В.
6.Різне:
6.1.Про стан профорієнтаційної роботи в Центрі. Заступник директора з ВР Лавренюк Н.В.
6.2.Про стан взяття на облік випускників третього курсу. Військовий керівник Єрмоленко В.І.
6.3.Підведення підсумків засідання педагогічної ради. В.о.директора, заст. директора НВР Царьова Є.С.

Додати коментар