Матеріало-технічна база центру

Юний друже, чи знаєш ти, що Організація Об’єднаних Націй у Всесвітній декларації прав людини проголосила, що діти мають право наособливий захист, турботу і допомогу, і що «ребенок, ввиду его физической иумственной незрелости, нуждается вспециальной охране изаботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так ипосле рождения» (Нью-Йорк, 20ноября 1989г.)?

Незнаєш? Тоді ця сторінка як раз для тебе.

Для початку нагадаємо, що дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку. Всі діти, народжені у шлюбі або поза шлюбом, повинні користуватися однаковим соціальним захистом. (Всесвітня декларація прав людини. Стаття 25).

  Дитина має право:

 • Право нажиття.
 •  Право на ім’я.
 • Право нагромадянство.
 • Право на відсутність дискримінації.
 • Право насвободу совісті ірелігійних переконань.
 • Право нажиття з батьками.
 • Право напрацю.
 • Право навідпочинок.
 • Право назахист життя та здоров’я.
 • Право наосвіту.
 • Право навідсутність рабства.
 • Право нажитло.
 • Право насвободу слова.
 • Право наотримання іинформації.
 • Право корисування досягненнями культуры.
 • Право створювати сім’ю.
 • Право участі унауково-технічній та художній творчості.

Народившись, дитина отримує право на громадянство, має право жити і виховуватися у сім’ї, знати своїх батьків, отримувати від них захист своїх прав і законних інтересів. На ім’я дитини може бути відкрито рахунок у банку.

Півторарічний громадянин має право відвідувати ясла.

Трьохрічний громадянин має право відвідувати дитячий садок.

Шестирічний громадянин маєправо:

 • відвідувати школу;
 • самостійно заключати дрібні побутові угоди.

Десятирічний громадянин:

 • дає згоду назміну свого імені та прізвища;
 • дає згоду насвоє всиновлення або передачу вприйомну родину, або  відновлення батьківських прав своїх батьків;
 • висловлює свою думку про те, з ким ізйого батьків, після розірвання шлюбу,він хотів би жити;
 • має право бути заслуханим у ході будь-якого судового або адміністративного розгляду;
 • може вступати вдитячі суспільні об’єднання.

Чотирнадцятирічний громадянин:

 • може вибирати місце проживання (за згодою батьків);
 • має право за згодою батьків укладати будь-які угоди;
 • має право самостійно разпоряджатися своїм доходом, зарплатою, стипендією;
 • здійснювати свої авторські права, як результат своєї інтелектуальної діяльності;
 • може отримати дозвіл взяти шлюб у вигляді виключення, якщо склалися особливі обставини (при цьому наступає повна дієздатність);
 • допускається вступ нароботу з дозволу батьків (налегку працю не більше 4годин удень);
 • має право вимагати відміни усиновлення;
 • може навчатися водінню мотоцикла;
 • має право управляти велосипедом під час руху дорогами;
 • несе карну відповідальність задеякі злочини;
 • несе майнову відповідальність поукладених угодах, атакож за заподіяну майнову шкоду;
 • може бути виключений зі школи запорушення.

П’ятнадцятирічний громадянинмає право вступу на роботу (24годинний робочийтиждень).

Шістнадцятирічний громадянинмає право:

 • отримати паспорт;
 • взяти шлюб при наявності поважних причин;
 • управляти мопедом при їзді подорогах;
 • навчатися водінню автомобіля на дорогах вприсутності інструктора;
 • заключати трудовий договір (контракт), рабочий тиждень неповинен перебільшувати 36годин;
 • підлягає адміністративній та карній відповідальності заправопорушення.

Сімнадцятирічний громадянинпідлягає початковому ставленню на військовий облік (видається приписне свідоцтво).

У 18 років настає повна дієздатність громадянина. Отримує всі права та накладає насебе будь-які обов’язки.

 

 

 

Права та обов'язки учнів

 

 

Учні мають право:

 

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позаурочних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів учнівського самоврядування навчального закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

 на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

- на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні.

 

Учні зобов’язані:

 

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і однолітків;

- дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;

- діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;

- дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу, піклуватись про батьків, допомагати їм у веденні домашнього господарства);

- дотримуватися ділового стилю одягу;

- займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни.

 

Учням забороняється:

 

- допускати прояви грубості, вульгарності;

- палити у приміщеннях і на території навчального закладу;

- використовувати петарди;

- вживати алкогольні вироби, наркотичні та токсичні речовини;

- псувати державне, громадське та особисте майно.

 

Заохочення і покарання учнів:

 

Учні, які відзначилися у навчанні, праці заохочуються подякою з занесенням до особової справи, Похвальним листом „За відмінні успіхи у навчанні”, Похвальною грамотою „За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, тощо.

По закінченні навчального закладу учні, які мають високий рівень навчальних досягнень, нагороджуються  Похвальними грамотами та дипломами з відзнакою.

У випадку порушення норм і правил поведінки, псування майна, навчального обладнання, не виконання внутрішнього розпорядку центру до учнів можуть застосовуватися такі міри дисциплінарного покарання:

- зауваження вчителя;

- зауваження чи догана директора;

- догана директора у присутності всіх учнів;

- направлення подання щодо порушника до підрозділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх для вирішення питання про притягнення батьків (осіб, що їх замінюють) до адміністративної відповідальності та взяття на профілактичний облік у встановленому Законодавством порядку;

Учні, які порушили адміністративне право або вчинили злочин, за поданням правових органів ставляться на облік, як правопорушники.

 

За нанесення умисних матеріальних збитків майну чи обладнанню учнями субсидарну матеріальну відповідальність несуть батьки або особи, які їх замінюють.

Соціально-психологічна служба є структурним підрозділом ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг», діє згідно законодавства України і створена з метою соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності, забезпечення оптимальних умов підготовки робітничих кадрів.

Соціально-психологічна служба взаємодіє з усіма структурами навчального закладу, задіяними у навчально-виховній роботі та її адмініструванні.

 

Практичний психолог – Лісіцин Віктор Дмитрович

Тема, над якою працює практичний психолог: «Психолого-педагогічна профілактика деструктивних станів в учнів ПТНЗ»

 

Соціальний педагог – Коваль Олена Степанівна

Тема, над якою працює соціальний педагог: «Формування у підлітків навичок спілкування, профілактика афективного типу поведінки у конфліктних ситуаціях та зниження агресивності»

 

Напрямки діяльності соціально-психологічної служби

ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг»

 

Øздійснення психолого-педагогічної діагностики психічних процесів, властивостей та станів особистості, її спрямованості, виявлення дітей групи ризику;

Øпсихологічне тестування вступників до центру;

Øстворення, апробація та впровадження розвивальних, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій учнів;

Øздійснення заходів із профілактики відхилень в особистісному розвитку учня;

Øконсультування учасників навчально-виховного процесу з питань ефективної міжособистісної та міжгрупової взаємодії, мінімізації наслідків конфліктних ситуацій;

Øрозвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів; залучення їх до різноманітної діяльності за інтересами;

Øсприяння повноцінному особистісному та інтелектуальному розвитку учнів, створення умов для формування у них мотивації до саморозвитку та самовдосконалення;

Øзабезпечення індивідуального підходу до кожного учня за результатами його вивчення психолого-педагогічних особливостей;

Øздійснення освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного особистісного розвитку особистості, збереження повноцінного психічного здоров`я;

Øпревентивне виховання, профілактика злочинності, алкоголізму і наркоманії і шкідливих звичок серед підлітків, протидія девіантним тенденціям у їх поведінці;

Øпроведення психологічної експертизи і психолого-педагогічної корекції девіантної поведінки неповнолітніх;

Øпсихолого-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та учнів пільгових категорій;

Øпідвищення психологічної культури учнів, педагогів, батьків;

Øорганізаційно-методична робота;

Øзв’язки з громадськістю.

 

Рекомендації учасникам навчально-виховного процесу

1.     Пам'ятайте: найкращий спосіб боротьби з душевним неспокоєм – постійна зайнятість.

2.     Щоб забути свої проблеми, намагайся зробити приємне іншим. Роблячи добро іншим, робиш добро собі.

3.     Не намагайся змінювати чи перевиховувати інших. Набагато корисливіше і безпечніше зайнятися самовихованням.

4.     Пам'ятай: кожна людина - така ж яскрава й унікальна індивідуальність, як і ти, приймай її такою, якою вона є. Намагайся знайти в людині позитивні риси, вмій бачити її достоїнства і в стосунках з нею спробуй спиратись саме на ці якості.

5.     Май мужність від щирого серця визнавати свої помилки. Уникай зазнайства.

6.     Вчися володіти собою! Гнів, дратівливість, злість спотворюють людину. Егоїзм – джерело багатьох конфліктів. Виховуй в собі терпіння, пам'ятай, що «рана заживає поступово».

7.     Будь-яка справа починається з першого кроку! Пам'ятай: перешкоди нам даються задля нашого розвитку.

 

8.     Людина, має необмежені можливості самовдосконалення, причому в усіх галузях своєї життєдіяльності.