Психологічна служба є структурним підрозділом ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг», діє згідно законодавства України і створена з метою соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності, забезпечення оптимальних умов підготовки робітничих кадрів.

Психологічна служба взаємодіє з усіма структурами навчального закладу, задіяними у навчально-виховній роботі та її адмініструванні.

 

Практичний психолог – Лісіцин Віктор Дмитрович

Тема, над якою працює практичний психолог: "Дослідження шляхів профілактики та корекції проявів соціально-психологічної дезадаптації та кризових станів в учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти"

 

Соціальний педагог - Найибова Марина Леонідівна

Тема, над якою працює соціальний педагог: "Превентивне виховання та профілактика девіантної поведінки в учнівському середовищі"

 

Соціальний педагог – Коваль Олена Степанівна

Тема, над якою працює соціальний педагог: «Формування у підлітків навичок спілкування, профілактика афективного типу поведінки у конфліктних ситуаціях та зниження агресивності»

 

Напрямки діяльності психологічної служби

ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг»

 

Øздійснення психолого-педагогічної діагностики психічних процесів, властивостей та станів особистості, її спрямованості, виявлення дітей групи ризику;

Øпсихологічне тестування вступників до центру;

Øстворення, апробація та впровадження розвивальних, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій учнів;

Øздійснення заходів із профілактики відхилень в особистісному розвитку учня;

Øконсультування учасників навчально-виховного процесу з питань ефективної міжособистісної та міжгрупової взаємодії, мінімізації наслідків конфліктних ситуацій;

Øрозвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів; залучення їх до різноманітної діяльності за інтересами;

Øсприяння повноцінному особистісному та інтелектуальному розвитку учнів, створення умов для формування у них мотивації до саморозвитку та самовдосконалення;

Øзабезпечення індивідуального підходу до кожного учня за результатами його вивчення психолого-педагогічних особливостей;

Øздійснення освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного особистісного розвитку особистості, збереження повноцінного психічного здоров`я;

Øпревентивне виховання, профілактика злочинності, алкоголізму і наркоманії і шкідливих звичок серед підлітків, протидія девіантним тенденціям у їх поведінці;

Øпроведення психологічної експертизи і психолого-педагогічної корекції девіантної поведінки неповнолітніх;

Øпсихолого-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та учнів пільгових категорій;

Øпідвищення психологічної культури учнів, педагогів, батьків;

Øорганізаційно-методична робота;

Øзв’язки з громадськістю.

 

Рекомендації учасникам навчально-виховного процесу

1.     Пам'ятайте: найкращий спосіб боротьби з душевним неспокоєм – постійна зайнятість.

2.     Щоб забути свої проблеми, намагайся зробити приємне іншим. Роблячи добро іншим, робиш добро собі.

3.     Не намагайся змінювати чи перевиховувати інших. Набагато корисливіше і безпечніше зайнятися самовихованням.

4.     Пам'ятай: кожна людина - така ж яскрава й унікальна індивідуальність, як і ти, приймай її такою, якою вона є. Намагайся знайти в людині позитивні риси, вмій бачити її достоїнства і в стосунках з нею спробуй спиратись саме на ці якості.

5.     Май мужність від щирого серця визнавати свої помилки. Уникай зазнайства.

6.     Вчися володіти собою! Гнів, дратівливість, злість спотворюють людину. Егоїзм – джерело багатьох конфліктів. Виховуй в собі терпіння, пам'ятай, що «рана заживає поступово».

7.     Будь-яка справа починається з першого кроку! Пам'ятай: перешкоди нам даються задля нашого розвитку.

 

8.     Людина, має необмежені можливості самовдосконалення, причому в усіх галузях своєї життєдіяльності.