НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:

  • заява;
  • копія паспорта (1 шт.), (посвідка на постійне місце проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту);
  • копія трудової книжки (1 шт.);
  • копія документа про освіту (1 шт.) (у разі іноземного документа про освіту відповідна довідка про його визнання);
  • документи, що підтверджують професійну компетентність здобувача;
  • копія особової медичної книжки;
  • фотокартки (2 шт.) 3х4 см;
  • лист роботодавця про направлення працівника на підтвердження (при наявності);
  • згода на обробку персональних даних.