Методична робота в ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» організована у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту»,  наказу МОН № 532 від 12.12.2000 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти» та  додатку № 1 «Положення про методичну роботу в ПТНЗ», інших нормативних документів, інструкцій і ґрунтується на діагностичній основі з урахуванням результативності навчально-виховного процесу, рівня професійної підготовки педагогічних кадрів та вимог сучасного виробництва. Вона спрямована на оперативне науково-методичне коригування навчально-виховного процесу, удосконалення змісту освіти, розвиток творчого потенціалу педагога, його професійної компетентності, а в кінцевому результаті – на формування високого рівня професійної компетентності випускників.

         Організація діяльності педагогічного колективу щодо науково-методичної, інформаційної діяльності, підвищення ефективності навчально-виробничого процесу, оновлення змісту освіти, а також розробки навчально-плануючої документації здійснюється відповідно до розділу «Методична робота», що є складовою плану роботи навчального закладу на рік. В Центрі є в наявності вся необхідна навчально-плануюча документація, зокрема, план роботи педагогічної ради, плани роботи методичного кабінету,  плани роботи методичних комісій, інструктивно-методичних нарад, методичний паспорт, концепція методичної роботи, індивідуальні плани розвитку професійної компетентності педагогів.

    Планування методичної роботи будується на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб та пропозицій. Моделювання динамічної структури, змісту й форм методичної роботи відбувається з урахуванням результатів аналізу,  освітніх потреб суспільства, науково-методичної проблеми навчального закладу.

         Педагогічний колектив Центру працює над єдиною методичною темою (проблемою): «Впровадження інноваційних педагогічних та виробничих технологій в навчально-виробничий процес». Методична тема (проблема)  обиралася всім колективом, при цьому  врахувався наявний педагогічний досвід, підготовленість працівників до реалізації завдань цієї проблеми та наявність необхідної теоретичної бази. Учасниками роботи за єдиною методичною темою (проблемою) є всі педагогічні працівники. Обрана методична тема (проблема)  стосується всіх форм методичної роботи навчального закладу.

     В навчальному закладі здійснюється колективна та індивідуальна методична робота. Створені відповідні умови  для роботи структурних підрозділів організаційно-інформаційного рівня згідно річного плану роботи Центру.

       В навчальному закладі діє шість методичних комісій: викладачів предметів суспільно-гуманітарної підготовки, викладачів предметів природничо-математичної підготовки, викладачів та майстрів виробничого навчання харчової промисловості та ресторанного господарства, викладачів та майстрів виробничого навчання легкої промисловості та перукарського мистецтва, викладачів Захисту Вітчизни, фізичної культури, класних керівників, вихователів, музичних керівників, бібіліотекарів. На основі загальної методичної теми (проблеми) кожна методична комісія обрала свою. Відповідно до методичної проблеми Центру та методичної проблеми комісії кожен член методичної комісії працює над своєю методичною проблемою.