3 квітня 2019 року відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії «Офіціант» серед здобувачів професійної(професійно-технічної)освіти. Обласний конкурс фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Офіціант» проводився з метою виявлення і підтримки обдарованих учнів, виховання в них творчого ставлення до обраної професії, естетичного смаку, поглиблення та удосконалення знань і навичок із професії.

    15 переможців училищних конкурсів із закладів професійної (професійно-технічної) освіти області мали змогу продемонструвати свої знання та вміння під час ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ЗП(ПТ)О з професії «Кухар», який відбувся 27 березня 2019 року на базі Грицівського вищого професійного училища №38.
   Обласний конкурс фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професії „Кухар” проводився з метою  виявлення і підтримки обдарованих учнів, виховання в них творчого ставлення до обраної професії, естетичного смаку, поглиблення та удосконалення знань і навичок із професії «Кухар».


З 18 по 28 березня 2019 року в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України проводилася ХІІI всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання»
     Директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Радкевич В.О., привітала учасників конференції та виступила з доповіддю «Від наукових результатів – до кращих освітніх практик»
У конференції взяли  участь:
-  Луцька А. В., головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти; 
-  Василенко Наталія Григорівна, державний експерт директорату розвитку ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України
-Кучинський М.С., директор Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України;
 - НичкалоН.Г., академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;
-  науковці Інституту професійно-технічної освіти НАПН України;
- директори та педагогічні працівники закладів професійної та фахової перед вищої освіти;
- методисти обласних та районних навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, роботодавці та ін.
В рамках конференції відбулися панельні дискусії:
-Розвиток людського капіталу в контексті євро інтеграційних процесів
-Компетентісно орієнтовані зміст і технології професійної та фахової перед вищої освіти.
 -Електронні освітні ресурси у підготовці кваліфікованих фахівців
 На конференції були розглянуті питання розвитку професійної та фахової передвищої освіти в Україні, висвітлені результати наукової та експериментальної роботи Інституту із здійснення науково-методичного супроводу професійної підготовки фахівців. У пленарному засіданні конференції взяли участь представники ДНЗ «Хмельницький центр ПТО сфери послуг»: в.о. директора Є.С. Царьова та методист І.А. Дрозіч.
  За результатами проведення конференції був підготовлений збірник матеріалів.

04.04.2019 р. методист ДНЗ «ХЦПТОСП» Дрозіч Ірина Анатоліївна прийняла участь у семінарі із застосування методики професійних стандартів,  що проводила Василенко Наталія Григорівна, державний експерт директорату розвитку ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України в Інституті професійно - технічної освіти НАПН України.


27 березня в ДНЗ «ХЦПТОСП» відбулося засідання атестаційної комісії 1 рівня.
   Результати атестації:
1. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»:
- вихователю гуртожитку Крищук Лілії Михайлівні.
2.Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»:
- викладачу професійно-теоретичної підготовки  Деліті Інні Олексіївні,
- викладачу предмета «Іноземна мова» Маргошиній Неллі Валеріївні.
3.Підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»:
- викладачу професійно - теоретичної підготовки  Кучальській Ларисі Геннадіївні,
- вихователю гуртожитку Колесник Олені Вацлавівні
4.Встановити 12 тарифний розряд:
- майстру виробничого навчання Волчелюк Анні Володимирівні,
- майстру виробничого навчання Довганюк Ніні Яківні,
- майстру виробничого навчання Савчук Віті Олександрівні.
5.Встановити 13 тарифний розряд:
- майстру виробничого навчання Костюк Світлані Андріївні,
- майстру виробничого навчання Муляр Ларисі Анатоліївні,
- майстру виробничого навчання Слинюк Ірині Михайлівні.
6.Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації про атестацію таких педагогічних працівників:
1.  Кандаурової Ніни Григорівни, викладача предметів «Українська мова», «Українська література», на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та на присвоєння педагогічного звання «викладач-методист»
2.  Матвейцевої Інни Василівни, викладача предметів «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист»
3.  Михальчук Оксані Миколаївні, вихователю гуртожитку, на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»
4.  Поржезинській Наталії Борисівні, вихователю гуртожитку, на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»
5.  Бевзі Юлії Феліксівні, викладача професійно-теоретичної підготовки, на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «старший викладач»
6.  Безносюк Наталії Олександрівні, керівника гуртка естрадного співу, на встановлення 12 тарифного розряду
7.  Васильєву Ігорю Васильовичу, майстра виробничого навчання, на відповідність раніше встановленому найвищому тарифному розряду та раніше присвоєному педагогічному званню «майстер в/н І категорії»
8.  Герасимчук Тетяні Павлівні, майстра виробничого навчання, на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «майстер в/н І категорії»
9.  Козакевич Людмилі Вікторівні, майстра виробничого навчання, на відповідність раніше встановленому найвищому тарифному розряду та присвоєння педагогічного звання «майстер в/н ІІ категорії»
10.  Олійник Любові Іванівні, майстра виробничого навчання, на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «майстер в/н ІІ категорії»
11. Петришиній Олені Дмитрівні, майстра виробничого навчання, на присвоєння  педагогічного звання «майстер в/н ІІ категорії»
12. Стасюк Антоніні Миколаївні, майстра виробничого навчання, на відповідність раніше встановленому найвищому тарифному розряду