13 січня 2022 року на базі ДНЗ «Хмельницький центр ПТО сфери послуг» відбулася виставка-презентація навчально-методичної літератури. Відкриваючи захід,  директор Царьова Є.С. нагадала мету, з якою педагог йде  до учня. Це – якість професійної підготовки і формування професійно компетентного робітника. Враховуючи це потрібно створювати сучасне навчально-методичне забезпечення, яке б відповідало сучасним стандартам професійної освіти. Методист Дрозіч І.А., наголосила, що методична робота має перебувати на службі якості професійної освіти.  Значну частину книжкових фондів бібліотек закладів професійної освіти складає застаріла навчальна література, в той час як законодавством передбачено оновлення змісту професійної освіти. Тому, велику роль у забезпеченні якості навчально-виробничого процесу відіграє навчально-методичне забезпечення, розроблене педагогічними працівниками.

Свої напрацювання, які схвалені науково-методичною радою НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, Інститутом модернізації змісту освіти для використання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти  представили педагоги, а саме:

Лавренюк Н.В. Журнал внутрішнього контролю заступника директора ЗП(ПТ)О з виховної роботи. (Схвалено науково-методичною радою НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області. Протокол № 1 від 25.02.2021)

Михальчук О.М. Навчально-методичний посібник . Виховання гармонійної особистості здобувача професійної освіти засобами козацької педагогіки та сімейними обрядовими традиціями. (Схвалено науково-методичною радою НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області. Протокол № 1 від 25.02.2021)

Маргошина Н.В. Навчальний посібник . Англійська мова. Теми «Живопис», «Мистецтво» (Схвалено науково-методичною радою НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області. Протокол № 2 від 18.06.2021)

Хомюк Г.І. Навчальний посібник. Виконання процесів підготовки та обслуговування спеціальних видів, банкетів (бенкетів) і прийомів

Царьова Є.С., Бевза Ю.Ф., Герасимчук Т.П.,Гнатюк О.В., Григоренко

В.В., Гуцалюк Т.В., Деліта І.О., Карпець-Самолюк М.О.,Козакевич Л.В., Маркова В.В., Підгаєцька Т.В., Приходько В.В., Шляхова І.О.;за заг. ред. Є.С.Царьової. Навчальний посібник. Технологія виготовлення жіночих блузок. (Схвалено науково-методичною радою НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області. Протокол № 5 від 30.09.2021)

Царьова Є.С., Бевза Ю.Ф., Герасимчук Т.П.,Гнатюк О.В., Григоренко В.В., Гуцалюк Т.В., Деліта І.О., Карпець-Самолюк М.О.,Козакевич Л.В., Маркова В.В., Підгаєцька Т.В., Приходько В.В., Шляхова І.О.;за заг. ред. Є.С.Царьової. Посібник проєкту «Професія творити моду» отримав гриф «Схвалено для використання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти України від Інституту модернізації змісту освіти»

Волошина Н.М., Баган Л.С. Збірник технологічних схем та рецептур «Змішані напої». (Схвалено науково-методичною радою НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області. Протокол № 2 від 05.03.2021)

Педагогічні працівники також презентували авторські матеріали з розвитку підприємницької компетентності та формування готовності учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до підприємницької діяльності, які ввійшли до  видання «Підготовка до підприємницької діяльності: збірник авторських розробок»  та рекомендовані до друку вченою радою Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (протокол №9 від 4 жовтня 2021 р.), а саме:

Зінчук Г.В. Методичні розробки уроків «Податково-бюджетна політика держави», «Податкова система держави» 

         Деліта І.О. «Духмяне задоволення»: проєкт бізнес-плану на створення кав’ярні-пекарні.

Загородня О.М. «Фріланс навпаки»: бізнес-проєкт.

Проведене засідання дало змогу ознайомитися з успішним досвідом коллег зі створення навчально-методичної літератури. Також були визначені напрями подальшої діяльності у 2022 році.

Додати коментар