З 18 по 28 березня 2019 року в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України проводилася ХІІI всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання»
     Директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Радкевич В.О., привітала учасників конференції та виступила з доповіддю «Від наукових результатів – до кращих освітніх практик»
У конференції взяли  участь:
-  Луцька А. В., головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти; 
-  Василенко Наталія Григорівна, державний експерт директорату розвитку ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України
-Кучинський М.С., директор Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України;
 - НичкалоН.Г., академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;
-  науковці Інституту професійно-технічної освіти НАПН України;
- директори та педагогічні працівники закладів професійної та фахової перед вищої освіти;
- методисти обласних та районних навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, роботодавці та ін.
В рамках конференції відбулися панельні дискусії:
-Розвиток людського капіталу в контексті євро інтеграційних процесів
-Компетентісно орієнтовані зміст і технології професійної та фахової перед вищої освіти.
 -Електронні освітні ресурси у підготовці кваліфікованих фахівців
 На конференції були розглянуті питання розвитку професійної та фахової передвищої освіти в Україні, висвітлені результати наукової та експериментальної роботи Інституту із здійснення науково-методичного супроводу професійної підготовки фахівців. У пленарному засіданні конференції взяли участь представники ДНЗ «Хмельницький центр ПТО сфери послуг»: в.о. директора Є.С. Царьова та методист І.А. Дрозіч.
  За результатами проведення конференції був підготовлений збірник матеріалів.

Додати коментар