В листопаді 2015 року в Хмельницькому національному університеті на базі кафедри технологій і конструювання швейних виробів був проведений конкурс фахової майстерності «Погляд на професію» серед учнів ПТНЗ.

Учасниками та переможцями конкурсу стали учениці нашого центру Вишинська Ніна, яка була нагороджена Дипломом І ступеня - майстер виробничого навчання Приходько Валентина Василівна та

Хома Анна нагороджена Дипломом ІІ ступеня - майстер виробничого навчання Бевза Юлія Феліксівна.

 

В рамках Спартакіади з 2.11.15  по 5 .11.15 в спортивному залі проходила першість центру із настільного тенісу.

2-3 листопада командні змагання.

4-5 особисті змагання.

В заході в загальному взяло участь 78 учасників .

Кращими були групи 33 , ш-67 , ш-69 , 14 , 36 , 34 , 35 .

В особистому заліку серед юнаків кращими були :

Тришпет Р. , Олійник І. , Багній В.

Серед дівчат :  Сінчук М. , Антипова Ю. , Кошова Я.

Вітаємо збірну ДНЗ «Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг» із першим місцем у міській Спартакіаді з легкоатлетичного кросу.

ДНЗ "Хмельницький центр професійно-технічної

освіти сфери послуг"

продовжує набір учнів на навчання за професіями:

·       Кравець, закрійник (на базі 9 класів)

·       Кравець, закрійник (на базі 11 класів)

·       Пекар (на базі 11 класів)

 

Звернення педагогічного колективу

Державного навчального закладу «Хмельницький центр ПТО сфери послуг»

до російських колег

      Ми, педагогічний колектив ДНЗ «Хмельницький центр ПТО сфери послуг», через Вас, наших колег, хочемо звернутися до усіх жителів Росії.

      Російський та український народи пройшли величезну спільну історію. Було дуже багато невдач, але разом з тим і великих перемог. І замість того, щоб об’єднати зусилля і сказати НІ війні, сьогодні весь світ стоїть перед загрозою Третьої світової війни. Не можна підтримувати ту біду, яка сьогодні прийшла на Україну. Кожного дня і ми , і ви отримуємо вісточки про загибель військових, загибель невинних людей, і що, особливо жахливо, гинуть діти. Ніхто не повинен мати жодного сумніву: історія цього не пробачить. Не буде прощення нікому. Вона дасть оцінку усім дійовим особам і осудить все, що відбувається.

        Усім вже відомо про присутність кадрових військових Росії та техніки на території України. Хто це може зупинити? У нормальних, цивілізованих, демократичних суспільствах необхідно сподіватися не тільки на тих хто знаходиться на вищих  сходинках  влади, а і на народ, на громадянське суспільство, на Вас шановні колеги,бо саме до Вас , до вчителів дослуховуються Ваші вихованці і учні, студенти та аспіранти.

         Ми закликаємо Вас підняти інформаційну завісу – перевіряйте те, що чуєте, сумнівайтеся в тому, що бачите. Між нами кілометри нерозуміння – казки про фашистів, Правий сектор та бандерівців. Насправді нас розділяє інформаційний шум. Ми закликаємо вас бути кращими представниками народу – не засмічуйте себе фейками та дезінформацією, думайте, сумнівайтесь та перевіряйте. Ми вважаємо, що перший крок для кожного з нас сьогодні – зайняти чітку громадянську позицію, сумлінно виконувати свої професійні обов’язки, контролюючи владу та впливати на неї. Шановні колеги,понесіть правду до своїх учнів, студентів та їх батьків про ситуацію в Україні, саме ви можете сказати своє вагоме слово на захист України.

        «Потрібна не лють і ненависть, - писав український класик світового кіно Олександр Довженко, - а висота розуму». Дякуємо усім, хто з висоти розуму, великої європейської традиції поваги до людських прав докладає зусиль у прагненні миру, безпеки, якнайшвидших позитивних змін, політичної, економічної та соціальної стабільності.

        Сьогодні зрозуміло, як легко порушити відносини, як легко розпочати протистояння і навіть війну, і як неймовірно тяжко долати наслідки всього цього трагізму. Ця війна - дорога в нікуди, про це свідчить історична практика й досвід. Можна тільки уявити собі скільки пройде років, проживе поколінь, щоб відносини між російським та українським народами відновились і стали знову доброзичливими, братерськими, добросусідськими.

         Україна зробила свій вибір. Щоб побудувати краще життя для кожного, хто проживає на цій благодатній землі, усі покоління українців, а особливо молодь, намагаються розбудувати Україну – країну величезного потенціалу, величезного ресурсу. І хто нам може це заборонити?  Адже ми будуємо власне життя…

        Ми засуджуємо війну. І ми хочемо, щоб наші діти й онуки жили в дружбі, а Росія і Україна - в мирі. Хоч би кому була вигідна ця війна, вона ніколи не буде вигідна народам Росії та України. І ми разом повинні зробити все, щоб її припинити!

 Обращение педагогического коллектива

Государственного учебного заведения «Хмельницкий центр ПТО сферы услуг»

к российским коллегам

      Мы, педагогический коллектив Государственного учебного заведения «Хмельницкий центр ПТО сферы услуг», через Вас, наших коллег, хотим обратиться ко всем жителям России.

      Российский и украинский народы прошли огромную общую историю. Было очень много неудач, но вместе с тем и больших побед. И вместо того, чтобы объединить усилия и сказать НЕТ войне, сегодня весь мир стоит перед угрозой третьей мировой войны. Нельзя поддерживать ту беду, которая сегодня пришла на Украину. Каждый день мы  и вы получаем весточки о гибели военных, гибель невинных людей, и, особенно ужасно, погибают дети. Никто не должен иметь никакого сомнения: история этого не простит. Не будет прощения никому. Она даст оценку всем действующим лицам и осудит все, что происходит.

        Всем уже известно о присутствии кадровых военных России и техники на территории Украины. Кто это может остановить? В нормальных, цивилизованных, демократических обществах необходимо надеяться не только на тех, кто находится на высших ступенях власти, а и на народ, на гражданское общество, на Вас уважаемые коллеги, потому что именно к Вам, к учителям прислушиваются Ваши воспитанники и ученики, студенты и аспиранты .

         Мы призываем Вас поднять информационную завесу - проверяйте то, что слышите, сомневайтесь в том, что видите. Между нами километры непонимание - сказки о фашистах, Правый сектор и бандеровцев. На самом деле нас разделяет информационный шум. Мы призываем вас быть лучшими представителями народа - не засоряйте себе фейками и дезинформацией, думайте, сомневайтесь и проверяйте. Мы считаем, что первый шаг для каждого из нас сегодня - занять четкую гражданскую позицию, добросовестно выполнять свои профессиональные обязанности, контролируя власть и влиять на нее. Уважаемые коллеги, несите истину к своим ученикам, студентам и их родителям о ситуации в Украине, именно вы можете сказать свое веское слово в защиту Украины.

        «Нужна не ярость и ненависть, - писал украинский классик мирового кино Александр Довженко, - а высота ума». Спасибо всем, кто с высоты ума, большой европейской традиции уважения к человеческим правам прилагает усилия в стремлении к миру, безопасности, скорейших положительных изменений, политической, экономической и социальной стабильности.

        Сегодня понятно, как легко нарушить отношения, как легко начать противостояние и даже войну, и как невероятно тяжело преодолевать последствия всего этого трагизма. Эта война - дорога в никуда, об этом свидетельствует историческая практика и опыт. Можно только представить себе, сколько пройдет лет, проживет поколений, чтобы отношения между российским и украинским народами восстановились и стали снова доброжелательными, братскими, добрососедскими.

         Украина сделала свой выбор. Чтобы построить лучшую жизнь для каждого, кто проживает на этой благодатной земле, все поколения украинский, а особенно молодежь, пытаются построить Украину - страну огромного потенциала, огромного ресурса. И кто нам может это запретить? Ведь мы строим свою жизнь ...

         Мы осуждаем войну. И мы хотим, чтобы наши дети и внуки жили в дружбе, а Россия и Украина - в мире. Хотя бы кому была выгодна эта война, она никогда не будет выгодна народам России и Украины. И мы вместе должны сделать все, чтобы ее прекратить!