Звіт директора 2018-2019н.р.

Звіт  в.о. директора

ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг»

ЦАРЬОВОЇ ЄВЕЛІНИ СЕРГІЇВНИ

 

ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери  послуг» здійснює підготовку за галузевим спрямуванням: швейного виробництва; хлібопекарського та макаронного виробництва;  громадського харчування; сфери обслуговування, загальні професії електротехнічного виробництва.

Як в.о. директора протягом звітного періоду я керувалася діючим законодавством України, новим Законом про освіту, Статутом навчального закладу, колективним договором та Перспективним річним планом з урахуванням Концепції розвитку закладу 2015-2025 року,  що спрямовувало діяльність на планомірне та послідовне вдосконалення навчально-виховного процесу й виконання річних завдань.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2016 року № 1335 на базі  навчального закладу  створено Навчально-практичний центр сучасних швейних технологій та дизайну. в рамках пілотного проекту з модернізації підготовки робітників за професіями «Швачка. Кравець. Закрійник»

Фінансування діяльності центру здійснювалось з державного та місцевого бюджетів та надходжень від виробничої діяльності, позабюджетних надходжень відповідно до законів України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”,  інших законодавчих та нормативних актів.

Протягом навчального року адміністрація Центру вивчала питання стану викладання  предметів професійно-теоретичної, професійно-практичної та загально-професійної підготовки, проводився моніторинг викладання предметів загально-освітньої підготовки, перевірялись класні журнали,  ведення щоденників практик, ведення особових справ учнів, контролювався стан успішності і відвідування учнями занять.

У результаті перевірок відзначено, що в Центрі забезпечується дотримання законодавчих та нормативних вимог щодо перерахованих вище питань контролю. У наявності – інноваційні зміни в системі роботи Центру.

Результативною була діяльність педагогічної  ради. На засіданнях педради розглядались питання методичної, управлінської, аналітичної діяльності педколективу:

  • про стан професійно-практичної підготовки учнів та організації співпраці з роботодавцями, виконання планів виробничої діяльності;
  • про роль колективу, сім’ї, громадськості у вихованні фізично здорової, духовно багатої особистості;
  • про стан комплексно-методичного забезпечення та викладання дисциплін професійного спрямування за професією «Кухар, Офіціант, бармен», «Тістороб, кухар», «Тістороб, кондитер», «Швачка»;
  • про якісний склад учнів нового набору, їх адаптація до умов навчання в Центру, психологічний аналіз спрямованості та мотивації першокурсників;

про стан роботи з цивільного захисту та охорони праці;