З 18 по 28 березня 2019 року в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України проводилася ХІІI всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання»
     Директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Радкевич В.О., привітала учасників конференції та виступила з доповіддю «Від наукових результатів – до кращих освітніх практик»
У конференції взяли  участь:
-  Луцька А. В., головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти; 
-  Василенко Наталія Григорівна, державний експерт директорату розвитку ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України
-Кучинський М.С., директор Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України;
 - НичкалоН.Г., академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;
-  науковці Інституту професійно-технічної освіти НАПН України;
- директори та педагогічні працівники закладів професійної та фахової перед вищої освіти;
- методисти обласних та районних навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, роботодавці та ін.
В рамках конференції відбулися панельні дискусії:
-Розвиток людського капіталу в контексті євро інтеграційних процесів
-Компетентісно орієнтовані зміст і технології професійної та фахової перед вищої освіти.
 -Електронні освітні ресурси у підготовці кваліфікованих фахівців
 На конференції були розглянуті питання розвитку професійної та фахової передвищої освіти в Україні, висвітлені результати наукової та експериментальної роботи Інституту із здійснення науково-методичного супроводу професійної підготовки фахівців. У пленарному засіданні конференції взяли участь представники ДНЗ «Хмельницький центр ПТО сфери послуг»: в.о. директора Є.С. Царьова та методист І.А. Дрозіч.
  За результатами проведення конференції був підготовлений збірник матеріалів.

27 березня в ДНЗ «ХЦПТОСП» відбулося засідання атестаційної комісії 1 рівня.
   Результати атестації:
1. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»:
- вихователю гуртожитку Крищук Лілії Михайлівні.
2.Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»:
- викладачу професійно-теоретичної підготовки  Деліті Інні Олексіївні,
- викладачу предмета «Іноземна мова» Маргошиній Неллі Валеріївні.
3.Підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»:
- викладачу професійно - теоретичної підготовки  Кучальській Ларисі Геннадіївні,
- вихователю гуртожитку Колесник Олені Вацлавівні
4.Встановити 12 тарифний розряд:
- майстру виробничого навчання Волчелюк Анні Володимирівні,
- майстру виробничого навчання Довганюк Ніні Яківні,
- майстру виробничого навчання Савчук Віті Олександрівні.
5.Встановити 13 тарифний розряд:
- майстру виробничого навчання Костюк Світлані Андріївні,
- майстру виробничого навчання Муляр Ларисі Анатоліївні,
- майстру виробничого навчання Слинюк Ірині Михайлівні.
6.Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації про атестацію таких педагогічних працівників:
1.  Кандаурової Ніни Григорівни, викладача предметів «Українська мова», «Українська література», на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та на присвоєння педагогічного звання «викладач-методист»
2.  Матвейцевої Інни Василівни, викладача предметів «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист»
3.  Михальчук Оксані Миколаївні, вихователю гуртожитку, на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»
4.  Поржезинській Наталії Борисівні, вихователю гуртожитку, на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»
5.  Бевзі Юлії Феліксівні, викладача професійно-теоретичної підготовки, на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «старший викладач»
6.  Безносюк Наталії Олександрівні, керівника гуртка естрадного співу, на встановлення 12 тарифного розряду
7.  Васильєву Ігорю Васильовичу, майстра виробничого навчання, на відповідність раніше встановленому найвищому тарифному розряду та раніше присвоєному педагогічному званню «майстер в/н І категорії»
8.  Герасимчук Тетяні Павлівні, майстра виробничого навчання, на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «майстер в/н І категорії»
9.  Козакевич Людмилі Вікторівні, майстра виробничого навчання, на відповідність раніше встановленому найвищому тарифному розряду та присвоєння педагогічного звання «майстер в/н ІІ категорії»
10.  Олійник Любові Іванівні, майстра виробничого навчання, на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «майстер в/н ІІ категорії»
11. Петришиній Олені Дмитрівні, майстра виробничого навчання, на присвоєння  педагогічного звання «майстер в/н ІІ категорії»
12. Стасюк Антоніні Миколаївні, майстра виробничого навчання, на відповідність раніше встановленому найвищому тарифному розряду 26 березня 2019 року в ДНЗ «ХЦПТОСП» відбулося засідання педагогічної ради.
На порядку денному :
1. Виконання рішень попередньої педради. В.о директора НВР Царьова Є.С.
2.Методичний бенефіс «Психолого-педагогічні умови майстерної взаємодії в педагогічному спілкуванні». Заст. директора НМР Зінчук Г.В.
2.1.Етичні засади педагогічної взаємодії викладачів,майстрів виробничого навчання та здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Заступник директора НМР Зінчук Г.В.
2.2.Особистість вчителя як інструмент впливу в педагогічній взаємодії. Викладач Кандаурова Ніна Григорівна.
2.3.Характеристика перцептивної сторони педагогічного спілкування . Увага та уява педагога. Соціальний педагог Найибова Марина Леонідівна.
2.4.Способи комунікативного впливу ː переконування і навіювання. Вихователь гуртожитку Михальчук Оксана Миколаївна.
2.5.Стратегії взаємодії у спілкуванні як характеристика інтерактивного компонента педагогічної взаємодії. Вихователь гуртожитку Михайлюк Алла Вікторівна.
3.Про розподіл навчальної літератури в Центрі. Заст. директора НМР Зінчук Г.В.
4.Про стан підготовки до випускних кваліфікаційних екзаменів та підсумкової атестації учнів,усунення недоліків. Старший майстер Гаврілей Оксана Іванівна. Старший майстер Поліщук Любов Дем’янівна.
5. Обговорення кандидатур на видачу дипломів з відзнакою. Заступник директора з НР Єременко І.В.
6.Різне:
6.1.Про стан профорієнтаційної роботи в Центрі. Заступник директора з ВР Лавренюк Н.В.
6.2.Про стан взяття на облік випускників третього курсу. Військовий керівник Єрмоленко В.І.
6.3.Підведення підсумків засідання педагогічної ради. В.о.директора, заст. директора НВР Царьова Є.С.

За ініціативи виконавчого комітету Хмельницької міської ради проведено «Школу державного лідера» в рамках громадсько-політичних студій,які є частиною політичної освітньої програми для учнівської та студентської молоді міста. Для учасників проведено тренінги, виступи спікерів, стимуляційні ігри для підвищення свідомості учнів, до участі також долучились учні нашого навчального закладу.

Учні  Державного навчального закладу Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг , що навчаються за професією перукар в групах П-91 та П-92 надали якісні перукарські послуги вихованцям дитячого будинку Хмельницької обласної ради.